openluchttentoonstelling

PYLON WALKS

01.03  -  05.05

openluchttentoonstelling

Een delegatie van het collectief Dienst der Gedroomde Gewesten liet zich afgelopen zomer inspireren door de ingrijpende aanwezigheid van elektriciteit in het landschap. Als leidraad van hun onderzoek waagde de Dienst zich aan Pylon Walking – wandeltochten bepaald door de lijnen in de omgeving: de immer aanwezige zwevende kabels die de talloze hoogspanningsmasten met elkaar verbinden.  Met als startpunt het hoogspanningsnet dat vertrekt aan het substation in de Burggravenlaan, doorkruisten ze de buurt, het natuur- en industriegebied. Die hoogspanningsmasten volgen echter niet het pad van de mens, de auto, noch de natuur. De hoogspanning kent zijn eigen wegennet, dwars door weilanden, natuurgebieden en zelfs voortuinen. 

Het onderzoek omvatte vier wandelingen die in verschillende media gedocumenteerd werden. Het veldwerk mondde uit in PYLON WALKS: een soundscape, publicatie en deze tentoonstelling waarin ze de overheersende infrastructuur van elektriciteit in dit bijzondere landschap trachtten te vertalen. Meer informatie over het project vind je hier.

De Dienst der Gedroomde Gewesten nodigt u met deze tentoonstelling graag uit om zelf aan Pylon Walking te doen. Kijk tijdens uw tocht dus zeker in de lucht, raadpleeg de kaarten in de publicatie en volg de zwarte lijnen.


Uw bezoek aan de tentoonstelling PYLON WALKS.

Het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid situeert zich ten zuidoosten van de dorpskern van Langerbrugge en ligt op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen. Het parkgebied kan je vlot met de fiets bereiken via de nieuwe doorgaande fietsverbinding die de Gentweg verbindt met de Doornzeelsestraat. De locatie van de tentoonstelling bevindt zich in de nabijheid van de Grovermansdreef. 

Let er wel op dat u tijdens het wandelen en bezichtigen de geldende corona-regels in acht neemt:

  • Je mag in het openbare domein maximaal met 10 personen samenkomen, met respect voor de afstandsregels. Kun je de afstand van 1,5 meter niet bewaren, dan moet je een mondmasker dragen.