Tussen stad, haven en achterland in de omgeving van het dorp Kerkbrugge-Langerbrugge bevond zich het speelveld van Konnektor, een gelaagd locatie-project dat via kunst verbindingen maakte met het buurtleven, het landschap en de geschiedenis rond de iconische elektriciteitscentrale. Een residentieprogramma dat in de zomer van 2020 van start ging, legde een duurzame basis voor een gespreid parcours van presentaties, interventies, publicaties en ateliers. Verschillende kunstenaars (schrijvers, architecten, filmmakers…) lieten er zich anderhalf jaar lang inspireren door een unieke context en ontwikkelden er in situ werk en voorstellen.

Kerkbrugge-Langerbrugge, een ogenschijnlijk doorrijdorp in de Gentse periferie kent een fascinerende sociaal-industriële geschiedenis. De bouw van de ECVB-centrale in 1911 zorgde niet alleen voor de elektrificatie van de Gentse straatverlichting maar hertekende ook grondig het rurale leven en het landschap. Rond de fabriek ontstaat een modelgemeenschap voor het personeel met o.a. een visionaire tuinwijk, een casino en een wielerpiste. De directie regisseert er het leven van wieg tot graf. De hoogste schoorsteen van het land wasemt een eeuw lang vooruitgang en volksverheffing.

Vandaag de dag ligt de centrale er verweesd bij. Door toenemende ecologische kritiek sloot ze haar deuren in 2004 en wordt ze een speelbal tussen erfgoed en projectontwikkeling. Buurt -en clubhuizen verdwenen al eerder onder de sloophamer. Het verenigingsleven lijkt alleen verder te leven in de herinneringen van de oudste bewoners. De utopie wordt een braakland.

Eind 2012 worden de plannen goedgekeurd om deze historisch vervuilde grond te transformeren tot ‘koppelingsgebied’: een bufferzone tussen havenindustrie en woonkernen, met ruimte voor ontspanning, natuurontwikkeling en knipogen naar de gloriedagen. Bewoners en bezoekers worden er niettemin met complexe ruimtelijke paradoxen geconfronteerd. Schapen grazen er tegen een achtergrond van zware industrie, kinderen spelen onder het hoogspanningsstation ‘de ijzeren boomgaard’, een jager schiet er op klein wild. Een merkwaardige idylle in de vroege 21e eeuw. 

Het sociaal leven in het dorp lijkt de laatste jaren voorzichtig te herleven. Onder impuls van lokale zorginstelling voor mensen met een beperking OBRA|BAKEN VZW wordt o.a. de voormalige dorpskerk omgebouwd tot ontmoetingsplaats en korte keten-winkel. Ook de oudere bewoners waarderen de nieuwe invulling van ‘hun kerk’.

KONNEKTOR laat zich voeden door deze hybride omgeving en tekent voor een langlopend en kruisbestuivend traject. Het opereert los van klassieke tegenstellingen (stad/periferie, natuur/cultuur, kunst/ontspanning, individu/gemeenschap, ecologie/technologie…), omarmt de ambiguïteit en gaat op zoek naar gemeenschappelijke grond en verbindende verhalen.

KONNEKTOR zet in op:

  • artistiek experiment, ontwikkeling en kruisbestuiving 
  • het belang van de ruimtelijke periferie als cultureel speelveld
  • samenwerkingen met de buurt/regio, verenigingen en het buiten-artistieke veld
  • een levendige blik op de geschiedenis van de buurt (roerend en onroerend erfgoed)
  • landschappelijke en ecologische reflecties
KONNEKTOR was een initiatief van Gouvernement en steunde op actieve partnerschappen en co-producties met OBRA|Baken vzw, Gemeente Evergem, North Sea Port, Lichtfestival Gent, GO Kunstacademie Gent & Evergem, Projectgroep Gentse Kanaalzone, Kunstenplatform PLAN B, Kunstencentrum Vooruit, Cera en Comeet vzw.