Dienst der Gedroomde Gewesten

Dienst der Gedroomde Gewesten is een sociaal-artistiek collectief dat experimentele projecten opzet waarmee ze de stad willen dromen. Het collectief werd opgericht in Ieper en bestaat uit negen jonge mensen met een affiniteit voor de stad. Hun achtergronden zijn divers en gaan van stedenbouw en architectuur tot beeldende kunst, houtbewerking, journalistiek en sociaal werk. De naam van de Dienst verwijst naar een overheidsdienst die werd opgericht om de naoorlogse wederopbouw te begeleiden; de Dienst der Verwoeste Gewesten. In dit licht organiseerde de Belgische regering een reddingsactie en plaatste architect-fotograaf Eugène Dhuicque, tevens architect van de elektriciteitscentrale in Langerbrugge, aan het hoofd van een missie die het bedreigde erfgoed zou inventariseren, fotograferen en zoveel als het kon in veiligheid zou brengen. Naam van deze operatie: Mission Dhuicque. Waar de wederopbouw vroeger gebeurde door ambtenaren in stoffige bureaus, wil het collectief DDGG dit doen door de stad in te gaan en daarbij de verbeelding voorop te stellen.

Gedreven door stedelijkheid onderzochten ze tijdens hun zomerresidentie in Kerkbrugge-Langerbrugge het landschap van de periferie. Samen wandelen ze door de omgeving geleid door de lijnen in het landschap. Hun route wordt namelijk telkens bepaald door de kabels die de hoogspanningsmasten met elkaar verbinden. Gaandeweg documenteren ze hun tocht op hun eigen manier: analoge foto’s, schetsen en geluidsopnames. Deze documentatie willen ze samenbrengen in een neerslag van de omgeving onder de naam PYLON WALKS. Een tocht door het landschap dat zo eigenzinnig is bepaald door deze uitgesproken landmarks.