Edwin Stolk

De uit Nederland afkomstige Edwin Stolk initieert publieke interventies die maatschappelijk geëngageerd, contextafhankelijk en soms vluchtig van aard zijn. De zaadjes van zijn artistieke praktijk zijn geplant toen hij in de transportsector werkte en een militaire training kreeg. Kunst beschouwt hij als het instrument bij uitstek om specifieke situaties te visualiseren of verbeelden. Verbindingen opzetten vormen een fundamenteel onderdeel in zijn praktijk. Net zoals hij verbeeldingsprocessen in een continue staat van beweging ziet, zo laat hij geschiedenis, heden en toekomst in dialoog treden met elkaar. Ook menselijke verbindingen zijn bij hem nooit ver weg: mede-eigenaarschap en participatie betekenen belangrijke bouwstenen in zijn beeldvormingen.

Tijdens zijn residentie stort Edwin zich op de de erfgoed-discussie rond de ECVB-centrale. Een technisch dossier dat door zijn complexiteit niettemin kritische reflecties toelaat op landschappelijke, ecologische en politiek-filosofische kwesties.

Een verslag van zijn onderzoek De Zwarte Plint vind je op zijn website.