Pim Cornelussen

Pim Cornelussen heeft al verschillende posities bekleed in zijn praktijk: nu eens als hoofdredacteur (2013-2016) van het Vlaams literaire tijdschrift Kluger Hans en als programmamaker van het Nederlandse theaterfestival CEMENT, dan weer als dramaturg en maker met een uitgesproken interesse voor het grensgebied tussen artistieke verbeelding, filosofische beschouwing en wetenschappelijke nabijheid. Hij pint zijn artistiek onderzoek nu op het collectief ecologisch geheugen.

Gefascineerd door de rol en geschiedenis van energie werkt Cornelussen tijdens zijn zomerresidentie aan het project Grondtoestand. Energie is van alle tijden. Het was er al voordat er zelfs sprake was van de mens, voordat de aarde er was en ook voordat de Melkweg ontstond. Helemaal aan het begin van de tijdlijn knalde het samen met tijd, ruimte en materie uit elkaar. Maar hoe komen we van deze oerknal naar onze nooit aflatende energiebehoefte? Met Grondtoestand creëert hij een beklijvende audiowandeling doorheen het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid. Met zicht op de elektriciteitscentrale, die jarenlang de wijde omgeving verlichtte, hoor je tijdens de wandeling de ontmanteling van verschillende kringlopen, van energie tot ecologie. Met een kaartenboekje in de hand volg je de netwerken die zich in het gebied afspelen. Hoe het ene het andere mogelijk maakt. Want maak je niet altijd uit van een groter geheel, ook zonder dat je dat weet?