Pieter-Jan Verheyen & Mats Wosky

Naast elkaars boezemvriend en huisgenoot te zijn, slaan Mats Wosky en Pieter-Jan Verheyen de handen in elkaar als kunstenaarsduo. Beide zijn gefascineerd door erfgoed, archieven, het alledaagse en het lokale. Vertrekkende vanuit het kleinschalige maken ze verbinding met universele elementen van herkenning en betekenis. Deze veelheid aan bronmateriaal mondt uiteindelijk uit in werken in allerlei vormen: video’s, installaties, happenings, radioshows, fotografische werken,… met vaak didactische allures. Door middel van een vleugje humor, referentie knipogen en toe-eigening slagen de twee er telkens in een spannend gebeuren op poten te zetten.

Mats en Pieter-Jan werkten al eerder samen aan o.a. de projecten Oogstrelend Slaatje (2018) en Kunstagogische WCSpreuken (2021). Deze zomer gaan ze aan de slag met de lokale industriële geschiedenis van het Koppelingsgebied in Langerbrugge. Met Werkzaamheden der Maand dopen ze zichzelf om tot pseudo heemkunde-hobbyisten, beginner-botanisten en schijnbaar sociaal werkers. Vanuit deze hoedanigheden onderzoeken ze de velodroom, haar moestuinverleden en de geschiedenis in relatie tot het ruimere gebied in de schaduw van de elektriciteitscentrale. Dit project dat erfgoed, ecologie en ruimtelijkheid met elkaar verweeft zal uiteindelijk uitmonden in een reeks acties die plaatsvinden op de velodroom op het einde van de zomer.