Oan Moonens

Oan Moonens studeerde af aan de richting film aan LUCA School of Arts. In haar filmwerk past ze antropologische werkmethodes toe die ook in haar films doorschemeren. In haar afstudeerwerk Entre-deux worden twee jongens in de bus op weg naar de sportclub gevolgd. Doorheen deze tocht hebben de jongens het over zakjes chips, wat er passeert langs het raam of wat er gisteren is gebeurd. Conversaties die achteloos lijken maar echter een hele wereld openen vanaf je er écht naar kijkt. Entre-deux is een film over het onderweg zijn en een onderzoek naar openbare interacties in het stadslandschap. Zo creëert Oan in haar werk een ode aan het dagelijkse, de gelaagdheid van simpele conversaties en de ruimte die er altijd is.

Oan werkte tijdens haar zomerresidentie aan een beeldend portret van de haven aan de rand van Langerbrugge. Gelegen in een overweldigend industriegebied zoekt ze naar de romantiek en poëzie van deze plek. Als een onbekende gaat ze op ontdekking en ontrafelt de verschillende dynamieken in dit beladen landschap. Wie eigent zich deze plek toe? Waar is de vrijheid? En hoe bewegen we ons hiertussen? Uiteindelijk brengt Moonens onder de werktitel, Guidon du Club zo de dialoog tussen natuur, industrie en mensen in beeld.

Tijdens de OBRA|BAKEN Ateliers werkte Oan aan een filmproject samen met de cliënten. In de omgeving van de jachthaven leert ze hen hoe met een camera om te gaan en brengen ze zichzelf en het landschap in beeld.