Emma Bierens & Martha Meijer

Emma Bierens en Martha Meijer studeerden samen architectuur in de Universiteit van Gent. Beiden hebben een voorliefde voor open ontwerpen die inspelen op sociale en maatschappelijke aspecten van architectuur. Emma ontwikkelde tijdens haar studies verschillende tools die ze nog steeds toepast in haar werk. Ze maakt actief gebruik van kaarten als documentatie middel en zet mapping in als onderzoekstool. Naast haar eigen praktijk werkt ze bij Architecture Workroom Brussels. Martha deed al ervaring op bij verschillende collectieven en organisaties als architect. Ze werkte al mee met zeer uiteenlopende projecten, op evenveel uiteenlopende plaatsen van schoolspeelplaatsen in Brussel, een keuken-oogstverwerkings-lab in Portugal tot een co-creatieve herontwikkeling van een sociaal-cultureel huis in Gent. De fundering van haar werk bevindt zich op het kruispunt van duurzame materialen, sociaal engagement en onderzoekend ontwerpen. Deze twee architecten brengen hun ervaringen en kennis samen om verder te onderzoeken wat gesprek, architectuur en collectiviteit kunnen zijn.

Tijdens hun zomerresidentie gingen ze in Kerkbrugge-Langerbrugge op tocht met De Reizende Maquette. Een kartonnen versie van de buurt dient als startpunt voor een gesprek met de inwoners. Zo bouwen, herbouwen en bevragen ze samen de omgeving. Welke gebouwen, plaatsen, groene plekken,… zijn er allemaal in de buurt? Hoe gaan we om met de dynamische haven als buur? En hoe kunnen we collectief deze plek verbeelden, de complexiteit en continue ontwikkeling bespreken en deze naar de toekomst projecteren? Ontdek hier waar De Reizende Maquette is geweest en misschien nog naartoe zal gaan.