A Wall of Trust

The making off en een woord van dank door kunstenaar Anna Burvenich.

“A WALL?!”
“Jazeker, een muur!”
“De hele muur?”
“De hele muur!”
“Gaat het op tijd af geraken? Gaan we genoeg mensen gemotiveerd krijgen om mee te doen?”
“Geen idee…. Maar ik wil er wel voor gaan!”

Vertrouwen, we kunnen niet zonder. Wat en wie kunnen we vertrouwen? Vertrouwen is een actief, en voortdurend evoluerend intermenselijk gebeuren. Je kan het geven, je kan het krijgen, zo kan krediet worden opgebouwd over de tijd heen.

Als het er is, is het ongelofelijk krachtig. Het toont zich op momenten waarop we het het meest nodig hebben en zeker wanneer we er het minst op zijn bedacht. Tegelijk is het ongelofelijk fragiel en kan het snel worden vernietigd.

Voor dit project moest ook ik vertrouwen geven en winnen opdat het tot stand zou kunnen komen: bij de organisatoren van Konnektor, bij de organisaties in de buurt, bij de lokale buurtbewoners van Kerkbrugge-Langerbrugge.

Als kunstenaar beschik ook ik niet over een glazen bol. Door de coronamaatregelen, rezen er onderweg nog extra uitdagingen die om een creatieve oplossing vroegen: “Hoe gaan we mensen bereiken die willen van thuis uit mee knippen en plakken? Is het stappenplan voldoende duidelijk om het zonder extra uitleg te kunnen begrijpen, zonder dat ik er ben om het voor te tonen, of uit te leggen?  Via zoom meetings konden mensen vragen stellen indien nodig. Langzaamaan werden enveloppen verder verzameld en kwamen de eerste tokens binnen!

We startten met knippen en plakken midden november 2020.

De opbouw van de muur gebeurde in 3,5 fases:

Het kruis.

Fase 1: 15 december 2020 t.e.m. 22 december 2020

Op basis van de resterende stofsporen op de muur, werd het voormalige kruis dat herinnert aan het verleden van de locatie als kerk opnieuw geactiveerd gedurende een week.


Het raam.

Fase 2: 22 december 2020 t.e.m. 8 januari 2021 

Een week later, transformeerde het kruis naar een derde raam tussen de twee beschermde glasramen in. Naast geloof in een project, is er ook perspectief nodig, visie om iets gerealiseerd te krijgen.

Vervolgens werd in een eerste poging van de derde fase, de muur langzaam van onder opgebouwd, maar werd de constructie daarvan even stilgelegd voor schilderwerken en moest het opgebouwde tijdelijk terug helemaal van de muur worden gehaald.

Pas op 23 februari was de verf droog genoeg, om van bovenaf, de muur te construeren. Waterpas?! Proberen een lijn over zo een lengte, in de hoogte te houden, bleek al snel niet zo een evidente zaak, daar ook de muur zelf niet echt helemaal recht staat. Nadat de tokens aan de muur worden bevestigd, beginnen ze ook elk op eigen wijze zich te zetten, afhankelijk van de luchtstroom in de kerk. Hoe waterpas we ze er ook aanbrachten, telkens opnieuw buigen ze grillig na een tijdje hun eigen kant op.

Nieuwe begrippen en uitspraken kregen onderweg inhoud:

Stellinggewenning:  is de fase waarbij je nog niet gewoon bent op hoge stellingen te klauteren, en de eerste stap inhoudt dat je enkel vanop afstand de stelling observeert, terwijl je diep in – en uitademt en je jezelf moed inspreekt.

Hoe hoger de lat, hoe warmer het gat!: In putje winter met een t-shirt in de hoogte werken, was ook een bijzondere ervaring, per meter hoogte, stijgt de temperatuur met één graad!

Met je neus op de feiten, is soms toch net iets te dicht om goed te kunnen zien!: In allerlei bochten werden we door de stelling soms letterlijk gedwongen heel dicht met de neus tegen de muur te werken, gelukkig altijd met de waterpas.

Als we in stilte werken, werken we misschien wel sneller: (quote Sue, 10 jaar) Met andere woorden, wijsheid is van alle leeftijden.

Na 5 maanden knippen en plakken werd op vrijdag 16 april de laatste token aan de muur bevestigd om 20u30. Net voor zonsondergang.

De muur

Fase 3: 16 april 2021  t.e.m.  11 november 2021

De muur bestaat uit 1652 tokens, goed voor minstens 11564 verzamelde enveloppen.

Overdag zal dit werk haast niet zichtbaar zijn, zo is vertrouwen ook onzichtbaar aanwezig. Maar wanneer bij valavond de duisternis intreedt, zorgen deze unieke verhalen voor een krachtige én menselijke openbaring, van connecties en samenwerking.

Elke token (1), de bouweenheid van 10cm op 10 cm werd geknipt en geplakt, door mezelf en vrijwilligers, die uren, sommige zelfs dagen lang in blind vertrouwen over al die maanden heen, zich mee aan dit monnikenwerk hebben gewaagd.

Ik kan jullie niet genoeg bedanken, jullie, die ik niet allemaal bij naam ken, die hieraan hebben meegewerkt vanuit je huiskamer of elders. Jullie, die ook met vragen zaten, over of het wel oké was hoe je de token had gemaakt. Ze waren stuk voor stuk meer dan oké, iedere token op zich is uniek en bijzonder! Jullie, die ik graag had willen ontmoeten in levende lijve. Jullie, die ook bezorgd waren dat sommige tokens krullen, andere kleuren hebben of er met balpen nog woorden op staan van adressen. Jullie, die bleven vragen of er nog enveloppen moesten worden verzameld? Tegen jullie kan ik eindelijk zeggen: er moeten geen enveloppen meer worden verzameld! Jullie hebben het ongelofelijk goed gedaan, en zie hier het resultaat!

Dank jullie wel, voor jullie muur van vertrouwen!

Met speciale dank aan:

Irene Raeymakers, zij was er altijd om me in de hoogte en vanop de grond te steunen met het plakken van de tokens aan de muur! Haar enthousiaste support is goud waard! Bij elke nieuwe tussenstap, had ik een partner in crime om mee te vieren, en onze ervaringen op de stelling, zijn herinneringen voor het leven.

Marc Van Wiemeersch, “De stelling van Marc”, is naast “de stelling van Pythagoras” een nieuwe ijk in mijn leven. Maanden is ze mogen blijven staan. Als blijk van blind vertrouwen kan dat tellen! Als steun in praktische daden voor het bouwen van een muur, was de stelling onmisbaar. Duizendmaal dank!

Rose Moens, voor haar absolute vertrouwen in mijn ‘bouwstijl’, die me aansprak over het project Konnektor en me aanspoorde tot het indienen van een voorstel. Zonder haar was er geen Konnektor verhaal kunnen beginnen. Ze gidste me doorheen het koppelgebied als geen ander, en connecteerde me met heel wat mensen uit de buurt.

Met A Wall of Trust reflecteert kunstenaar Anna Burvenich over individualiteit vs gemeenschap, houvast vs verandering en geloof/hoop in onzekere tijden.


(1) Een token is over het algemeen een reeks cijfers of karakters die geheim is en soms ook uniek. Iemand die in het bezit is van een correct token heeft dit hoogstwaarschijnlijk niet geraden en bewijst daarmee het token te hebben.

Dit bewijs wordt op twee manieren gebruikt:
• Het token is specifiek aan één persoon (of andere entiteit) uitgegeven en dient ter authenticatie.
• Het geeft het recht om een actie uit te voeren. Het token dient dan als autorisatie voor het uitvoeren van een handeling.